EN
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен и краткосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ, 25 август 2009г.

"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’sInvestorsServiceв България, потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3. Перспективата е "стабилна".

 


 


 


 


 


 


Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  

 

 

Диана Качорева

Длъжностно лице по защита на личните данни
 

бул. "Христофор Колумб" 43

1592 София, България

тел.: +359 2 4210 125

dpo@deltacredit-bg.com