EN
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  

 

 

Диана Качорева

Длъжностно лице по защита на личните данни
 

бул. "Христофор Колумб" 43

1592 София, България

тел.: +359 2 4210 125

dpo@deltacredit-bg.com